line line line

Protsess

Meie missioon on olla tunnustatud ja vääriline partner klientidele pakkudes passiivmaja meetodil projekteeritavaid jaehitatavaid majaprojekte ja maju vastavalt Euroopa Liidu direktiividele ja Eestis kehtivale seadusandlusele.

Tulenevalt Euroopa Liidu Energiatõhususe direktiivist (2010/31/EU) peavad alates 01.01.2021 (riigi ja omavalitsuse omandis või kasutuses hooned alates 2019. aastast) kõik uued hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. See aeg pole enam kaugel ja liginullenergiahoonete kavandamisele on vaja mõtlema hakata juba täna. Energiahinna pidev tõus teeb energiatõhususe olulise parandamise majanduslikult tasuvaks ehitise kasutajale energiakulude vähenemise ja hoone omanikule hoone tulevikuväärtuse tõusu kaudu. Milline on liginullenergiahoone ja mis nõuetele peab see vastama, võib iga liikmesriik määrata iseseisvalt. Eesti-Šveitsi  koostööprogrammi raames tehtud uurimistöö eesmärgiks oli määratleda Eesti tarbeks liginullenergiahoone ja kuluoptimaalse (ingl. cost-optimal) hoone kriteeriumid ning anda madalenergia- ja liginullenergiahoonete projekteerimise algjärgu otsuste tegemise suunad, mida YRTA oma majade projekteerimisel ka järgib.

YRTA pakub passiivmaja ehituseks ja Passive House Instituudis sertifitseerimiseks sobivaid projekte ja valmismaju. Majad toodetakse kohapeal ehitusplatsil või elementidena tehases.