line line line

Meist

YRTA eesmärk on ühtne säästlik tervik. Tervik, mille südame moodustab passiivmaja, mis koos ümbritsevate abihoonetega moodustab ühtse parima disainiga väärtuse. Tervik mille puhul on võimalik saavutada:

  • hoone kütteenergiavajadus ≤ 15 kWh/(m²a)
  • hoone jahutusvajadus on maksimaalselt ≤ 15 kWh/(m²a)
  • aastane küttele, soojale veele ja majapidamiseks kuluv elekteri kulu ≤ 120kWh/(m²a)
  • hoonekarbi õhupidavus mõõdetud 50 Pa rõhuerinevuse korral on maksimaalselt 0,6 1/h (korda tunnis).

Kasutades ka päikesepaneele on võimalik viia elektrile kulutatav kulu null või isegi plussi. Selle saavutamiseks on YRTA majaprojektides arvestatud viie põhitõega :

  • Õige paksusega soojustus kogu maja ulatuses
  • Sertifitseeritud passiivmaja aknad ja uksed
  • Soojustagastusega sertifitseeritud ventilatsiooniagregaat
  • Õhutihedus
  • Külmasilla vaba maja väliskest

Passiivmaja puhul on oluline ka päikeses soojuskiirgus, mida püütakse maja õige asetusega ilmakaarte suhtes maksimaalselt ära kasutada. Passivmaja sisekliima on tervislik. Selles on hea ja mugav elada aastaringselt. Talvel ei ole külm ja suvel ei ole palav. Passiivmaja ehitus võib tunduda algul kallim, kuid kokkuhoid tuleb tulevikus elamiskulude arvelt ja aitad peatada kliima soojenemist

Passiivmaja definitsiooni ja meetodi on alates 1990-ndate algusest välja töötatud Darmstadt’i Passiivmaja Instituut (Dr Wolfgang Feist). Passiivmaju monitooritakse pidevalt ja tehakse täiendusi meetodisse.

Võttes passiivmaja meetodi ja toe, lisades KAMP Arhitektide lahendused ja disaini, sidudes selle kokku meie visiooniga – saamegi kokku  YRTA – SAVE MORE TOMORROW